Barn- och gravidförsäkringar

Graviditeten är en spännande tid och början på ett stort äventyr! Månaderna fylls av både glädje och stor förväntan inför den nya familjemedlemmen. Samtidigt vill man i största möjliga mån försöka eliminera de risker och komplikationer som kan tänkas uppkomma. Att teckna en gravidförsäkring kan därför kännas tryggt, men du gör samtidigt klokt i att se över försäkringsbolagens villkor innan du väljer att skriva under.

Barnförsäkringar gravidförsäkringarDet finns två former av gravidförsäkringar. Den grundläggande försäkringen är kostnadsfri och fungerar som ett skydd för dig om du till exempel råkar ut för en olycka. Olycksfallsförsäkringen omfattar oftast mamma och barn. Här finns även livförsäkring för barnet, i vissa fall också föräldrarna. En gratis gravidförsäkring kan också innefatta dödsfallsersättning för barn eller någon av föräldrarna, samt krishjälp om behov finns av en terapeut eller psykolog. Ibland ersätts kostnader för olika resor, sjukhusvistelser och behandlingar som uppkommit till följd av en olycka. Beroende på typ av kostnad förekommer ibland en självrisk.

Du kan även välja att utöka din graviditetsförsäkring med ett tilläggsskydd. Ett försäkringstillägg kan bland annat hjälpa till med ersättning vid förlossningskomplikationer, olika former av vårdkostnader och sjukresor, ersättning vid medfödda sjukdomar eller medicinsk invaliditet. Sjukhusvård, krisbehandling och dödsfallsbelopp är ytterligare ersättningsberättigade händelser i ett utökat graviditetstillägg .

Du kan vanligtvis teckna en graviditetsförsäkring under hela graviditeten, men ofta omfattas barnet och dess livförsäkring först efter ett antal veckor. Vanligtvis börjar den gälla mellan vecka 23-26. Får du komplikationer eller missfall tidigare omfattas barnet därför inte av försäkringen. När du tecknar en graviditetsförsäkring bör du läsa villkoren noga och se till att du är klar med under vilka veckor den är gällande.

Så snart barnet är fött kan det vara en god idé att teckna en barnförsäkring. Detta eftersom gravidförsäkringen inte automatiskt övergår till en barnförsäkring. Gravidförsäkringen gäller oftast bara tills barnet fyllt sex månader. En barnförsäkring är däremot mer omfattande än en gravidförsäkring och ger också ett bättre ersättningsbelopp om någonting skulle hända.

Barnförsäkringar gravidförsäkringarSå småningom är barn och ungdomar oftast försäkrade genom sin skola, men även dessa försäkringar har sina luckor. På de flesta skolor gäller det enbart under de timmar barnet befinner sig i skolan. De omfattar inte heller alltid sjukdom, utan enbart olycksfall och det rör sig dessutom sällan om några större ersättningsbelopp. Att komplettera med en bra barnförsäkring ger därför ett mer omfattande skydd som dessutom gäller dygnet runt. Det ersätter exempelvis kostnader för sjukhusvistelser, akutvård och vård i hemmet. Här finns även diagnosersättning, ersättning för rehabilitering och hjälpmedel, krishjälp, samt invaliditetsersättning vid både sjukdom som olycksfall. En barnförsäkring kan sträcka sig högt i åldrarna, ofta upp till 25-30 år.

Det finns naturligtvis ingenting att förlora på att teckna en gratis gravidförsäkring, inte heller att utöka försäkringstillägget, men generellt sätt brukar dessa sorters försäkringar vara relativt begränsade och ersättningsbeloppen inte heller särskilt höga. Istället kan de ses som ett komplement till en vanlig person- och olycksfallsförsäkring. Väljer du att teckna en gravidförsäkring gör du dock klokt i att göra det så snart som möjligt. Annars kan du förlora ersättningen för komplikationer som till exempel upptäcks vid ultraljud.