Dags att stambyta

Dags att stambyta

Jerry Svensson No Comment
Renovering Tips

När det är dags att byta stammar i din fastighet är det viktigt att hålla koll på vad processen innebär. På så vis kan misstag undvikas och projektet fortskrida så smidigt som möjligt.

Vad bör du tänka på?

Vad bör du då tänka på vid ett stambyte? Vi har tipsat om några saker att ha i åtanke när det väl är dags!

Bo kvar eller flytta

Det första du bör undersöka är huruvida du kommer att ha tillgång till toalett och rinnande vatten i närheten av din fastighet. Om du bor i en bostadsrätt ordnar föreningen vanligtvis baracker utanför fastigheten som du kan använda. Emellertid är det inte alltid att föredra.

Om du i stället föredrar att flytta ut ur din fastighet under stambytet bör du vidare planera detta i god tid. När en fastighet ska stambytas kan utomstående faktorer påverka tidsförloppet.

Försäkring

Arbetet som utförs vid byte av stammar utförs fackmannamässigt och är således även försäkrat via det bolag som gör bytet. Däremot är det alltid viktigt att ha en bra hemförsäkring som täcker din bostad om en skada mot förmodan skulle ske.

Se till att vara på den säkra sidan genom att stämma av med ditt försäkringsbolag.