Försäkra ditt fritidshus

När du ska bygga ditt fritidshus är det viktigt att veta vilka försäkringar som behövs. Till exempel måste du ha ett färdigställandeskydd som ger ersättning för att kunna slutföra nybyggnationen även om entreprenören går i konkurs. Att ha en hemförsäkring för det färdiga huset är en självklarhet. Det kan också vara bra att ha en nybyggnadsförsäkring som täcker byggfel som inte täcks av entreprenörens ansvarsförsäkring.

Lagar, regler och skydd

Det kan vara svårt att veta vilka skyldigheter du har när du skall bygga hus. Till exempel är du skyldig att ha tecknat ett färdigställandeskydd, men du har också rätt att teckna tilläggsförsäkringar. Det ger ett utökat skydd mot olyckor och fel som kan uppstå i samband med att huset uppförs och efter att det är färdigt. Att sedan försäkra den färdiga byggnaden mot inbrott, skadegörelse eller brand är lika viktigt.

Välja rätt fritidshus

Det finns många typer av fritidshus att välja mellan. Därför kan det vara svårt veta om du väljer rätt. Du kan antingen bygga nytt från grunden eller flytta ett redan färdigt fritidshus som du köpt på annons. Dessutom finns det ett alternativ till. Sorselestugan har färdiga byggsatser av bland annat Attefallshus och fritidshus som kan beställas online. Dessa lättmonterade hus täcker behoven som de flesta har för sitt fritidsboende.