Person- och olycksfallsförsäkringar

En olycka eller sjukdom kan drabba vem som helst – när som helst i livet. Ändå glömmer man lätt bort att tänka på sig själv. Om olyckan skulle vara framme kan det vara mycket värt att ha en ekonomisk trygghet.

Barnens skolförsäkring sträcker sig sällan utanför skoltid och täcker oftast enbart olyckshändelser. Vuxnas olycksfallsförsäkringar genom jobb eller fackförbund gäller inte heller utanför arbetstid. Därför kan det vara viktigt att trygga och skydda dig själv, även utanför skola och arbetsplats.

Personförsäkringar olycksfallsförsäkringarEn person- och olycksfallsförsäkring kommer i olika former beroende på var du befinner dig i livet. Vanligast är att försäkringsbolaget ser till din ålder och nuvarande hälsa. Du får bland annat fylla i en deklaration där du besvarar en rad frågor kring hälsostatus, eventuella funktionsnedsättningar, nuvarande arbetssituation samt dina senaste sjukskrivningsperioder. Sedan kan du skräddarsy din försäkring efter din egen ekonomi.

En grundläggande försäkring innefattar oftast ersättningsförmåner vid kroppsskador, ärr eller invaliditet, samt kostnadsskydd för exempelvis sjukhusvistelse, läkarbehandlingar, rehabilitering eller resekostnader. Efter en olyckshändelse kan du även erhålla ersättning om glasögon och kläder gått sönder vid olyckan, eller om du behöver tandvård.

Det finns naturligtvis en rad olika begreppsförklaringar gällande vad som räknas som olycka och det kan vara klokt att läsa igenom det finstilta. Olycksfall brukar ofta benämnas som den kroppsliga skada som uppkommit efter en oförutsedd och plötsligt händelse. Förslitningsskador, överbelastningar och överansträngningar ses därför inte som olycksfall. Inte heller skador efter sport- eller idrottstävlingar och naturligtvis inte skador som uppkommit av aktivitet som strider mot lagen. Inte heller bakteriesmitta, virus eller övriga smittämnen såsom matförgiftningar eller matsmittor.

För vissa diagnostiserade sjukdomar kan ett ersättningsbelopp erhållas, alternativt ersättning för medicinsk invaliditet. Ersättningsbeloppet varierar efter sjukdom eller de besvär som uppkommit efter din olycka, men också efter vilket försäkringsbelopp du valt.

Skulle du bli sjukskriven under en längre period, så kan du få ett engångsbelopp utbetalat och även betalad behandling för att kunna komma tillbaka till ditt arbete. Beroende på försäkringsbolag gäller inte försäkringen om sjukdomssymptomen visat sig innan den dag försäkringen tecknades. Andra bolag kräver dock att försämringar inte ska ha visat sig innan försäkringstecknandet.

Personförsäkringar olycksfallsförsäkringarMedicinsk invaliditet innebär att du fått en bestående funktionsnedsättning efter ett olycksfall. Här finns ett tabellverk att titta igenom som bestämmer invaliditetsgraden. Dessa belopp betalas ofta ut en längre tid efter uppkommen skada, just eftersom tillståndet måste bedömas som bestående. Detta kan ta upp till ett år, men ofta längre än så. Som högst kan 200% av valt belopp erhållas.

Krisskydd brukar vanligtvis ingå i en olycksfallsförsäkring och innebär ekonomisk ersättning för behandlingar hos terapeut eller psykolog. Behandlingstillfällena brukar begränsas till ett visst antal tillfällen och kan utnyttjas vid psykisk ohälsa som uppkommit som följd av olycka, såsom överfall, rån, våldtäkt eller nära anhörigs död.

När du blir äldre upphör många person- och olycksfallsförsäkringar att gälla. Oftast sker detta i 60-årsåldern. Är du över 60 plus, i vissa fall över 55, kan du därför teckna en olycksfallsförsäkring särskilt anpassad efter din ålder som ser till att skydda dig livet ut.