Djurförsäkringar

Ett husdjur är en kär familjemedlem och i många fall människans bästa vän. Att försäkra sin fyrfota kompis skänker en värdefull trygghet under hela djurets liv. Djurförsäkringar finns i flera former, men de brukar delas upp i tre basala delar: veterinärvårdsförsäkring, livförsäkring samt tilläggsförsäkring. Beroende på vilket djur du äger varierar naturligtvis vård och behov.

DjurförsäkringarEn grundläggande hundförsäkring innefattar veterinärvård som täcker undersökningskostnader och behandling av veterinär. För hundar kan en grundförsäkring också innefatta akupunktur, samt mer avancerad vård som exempelvis cancerbehandling, magnetröntgen eller olika implantat. Vissa försäkringsbolag har även särskilda regler kring specifika hundraser och kan undanta sig veterinärvårdskostnader beroende på ras, ingrepp och behandling.

Utöver basförsäkringen kan du välja en rad olika tillägg efter behov. Har du en äldre hund så finns förmånliga försäkringar för denna. Likaså om du har kennel, jägarhund eller kanske flock på ett antal hundar. En annan form av trygghetstillägg kan hjälpa dig om du som ägare skulle bli oförmögen att ta hand om din hund. Då hjälper försäkringsbolaget till med kostnader för vistelse på hundpensionat. Det finns också tillägg om du använder din hund i arbete eller tävling och som ger ersättning om din vän skulle tappa arbetsförmågan.

Även när det kommer till katter ser den grundläggande kattförsäkringen till att omfatta veterinärvård. Beroende på försäkringsbolag så sträcker sig ersättningen upp till ett visst belopp per år som täcker undersökningskostnader och behandling av veterinär. Ersättningssumman sänks vanligtvis med ett antal tusenlappar efter en viss ålder, oftast efter att katten passerat sju eller åtta år. Det finns däremot bolag som håller samma försäkringsbelopp under hela kattens liv, även äldre katter.

Beroende på försäkringsbolag faller kattens eventuella livförsäkring antingen innanför eller utanför den grundläggande försäkringen. En livförsäkring gäller om katten dör eller måste avlivas och styrs av många faktorer, bland annat kattens marknadsvärde samt ålder.

Den upphör i många fall helt och hållet efter att djuret passerat en viss ålder. Värt att notera är att en livförsäkring oftast inte omfattar hus- eller blandraskatter. Alternativt måste dessa tecknas separat. Hus- och blandraskatter har oftast även ett mycket begränsat livbelopp eller ett livbelopp som är detsamma som den summa du köpte din katt för.

Liksom för hundar har även kattförsäkringen olika tilläggsförsäkringar. Det vanligaste är ett förhöjt maxbelopp för veterinärkostnader samt ett utökat skydd vid veterinärvård. Det sistnämnda kan exempelvis täcka kostnader som veterinärordinerad medicin och rehabilitering. Här finns även reseersättning till specialistmottagningar samt kostnadsersättning för avlivning och omhändertagande av kropp. Avelsförsäkringar är ytterligare en tilläggsform som passar dig som sysslar med uppfödning. Här ges du bland annat ersättning för kejsarsnitt, fertilitetsutredning eller förlorad avelsduglighet.

DjurförsäkringarFör hästar ser försäkringsformerna något annorlunda ut. Hästar är stora djur, vilket innebär att umgänget med dem ibland kan vara förenat med vissa risker. En grundläggande hästförsäkring omfattar därför olycksfallsskydd för person.

Det kan vara ett bra komplement till hemförsäkringen och kan innefatta såväl läkemedelskostnader, resekostnader eller ersättning vid medicinsk invaliditet. Hästar har även mer eller mindre vanliga sjukdomsrisker och många försäkringar omfattar en rad olika sjukdomar och frakturer. I och med djurets storlek tillkommer ofta resekostnader för veterinär samt djurambulans.

Hästförsäkringen kan också anpassas efter vad du äger för häst. Här finns vanliga ridhästar, som inte används för tävling, eller unghästar som ännu inte börjat tävla eller avlas. En livförsäkring brukar rekommenderas för hästägare, kombinerat med en veterinärvårdsförsäkring. Äger du ett livförsäkrat sto så försäkras även fölet upp till 20 dagars ålder.

Att teckna en försäkring för sitt husdjur är ett mycket klokt val. Veterinärvård kan oftast bli mycket dyrt och det är lätt att behandlingskostnaderna springer iväg. Självrisken är dessutom generellt sett låg om man ser till hur stora summor en djurförsäkring vanligtvis täcker.