Försäkring täckande vattenskador med mera

>

Då du anlitar ett företag för ett större jobb till exempel en tillbyggnad av ditt hus eller kanske rivning av ett garage. Det är då upp till dig att kontrollera att företaget har en bra försäkring men vidare också att företaget har behörighet att utföra arbetet. Det gäller särskilt vid rivning av gamla byggnader. Det är alltid bra att få hjälp av experter.

Vattenskador i bostäder kostar uppemot 100 000 000 kr i veckan i Sverige året runt. Det här gör att försäkringsbolagen gör allt för att minska risken för vattenskador. Bland annat producerar försäkringsbolagen informationsmaterial till både fastighetsägare och boende. Det handlar om att vara uppmärksam i sin bostad på att det kan finnas en gryende vattenskada.

Om du är på väg att köpa ett hus eller en bostadsrätt ska du lägga ner mycket tid på att söka efter fukt- eller vattenskador. Denna typ av skador är den vanligaste i våra bostäder och är dessutom mycket dyra att reparera. Som nyinflyttad kan det bli svårt att utreda ansvaret för vattenskadan. Det kan innebära en lång trist process om vems skulden är, och det är inte roligt då du är nyinflyttad.