Försäkra dina kunder om tillit

Något som ett företag, organisation eller myndighet kan göra är att skina som en seriös aktör. För det första ska de naturligtvis ge ett sant och ärligt budskap. För det andra måste de ha kvalitet på tjänster och/eller produkter. Efter det handlar det mest om den personliga biten, där det också finns massor att göra.

Här har vi då kommit fram till allt som handlar om tillit. För att du själv ska lita på någon, eller något, vill du veta så mycket som möjligt om en person eller produkt. Ett sätt att inleda tillit är att alltid använda namnskylt. Klicka dig vidare här för att finna passande val av namnskyltar för din verksamhet.

Vad gör den personliga känslan

När du känner att du vet tillräckligt om en person eller en produkt/tjänst. Ja, då får du också oftast ett större förtroende för dessa. Det första allt handlar om är hur någon presenterar sig själv eller exempelvis en tjänst.

För att gå tillbaka till något så enkelt som namnbrickan, fyller den en mycket stor funktion i det initiala skedet. Här kan personen du möter för första gången se ditt namn, samt den eventuella yrkestitel du har. På så sätt vet en person vad du heter och vad du gör. Något som bygger tillit.