Försäkringar och garantier – badrummet

Många av alla stora vattenskador sker i badrummet, sedan 2011 är det endast köket som drabbas av fler skador. Över hundratusen hushåll drabbas av vattenskador varje år och repareras till en årskostnad på sex miljarder kronor. Många får sina reparationer bekostade av sitt försäkringsbolag men det gäller att uppfylla alla försäkringskrav samt att titta på hantverkarnas garantier innan du genomför en stor renovering.

Tätskikt – certifierade hantverkare

Be att få se hantverkarens certifiering enligt en av de två branschreglerna från BKR eller GVK. Med certifiering från en av dessa kan du vara säker på att hantverkaren studerat och lärt sig branschreglerna och kan montera tätskiktet korrekt. Ett felaktigt tätskik kan leda till vattenskador och mindre hjälp från försäkringsbolaget eftersom tätskiktet var bristfälligt. Detta är bland det viktigaste som man gör för sitt badrum. Oavsett om du anlitar någon hantverkare eller om du fixar med ditt badrum själv.

Kakel – plattsättarens garanti

En plattsättare ger ofta garanti på sitt arbete men detta kan förändras. Om du vill köpa ditt eget kakel till badrummet borde du alltid prata med plattsättaren först och ge denne en länk till modellen du vill ha. Plattsättare som har lång erfarenhet i branschen kan direkt se om de är villig att ge full garanti. Billigare kakelsorter kan plattsättaren helt enkelt vägra att sätta upp materialet eftersom billigt kakel kanske fäster sämre, går lättare sönder eller dålig inbränning vilket ger färgskiftningar. 

VVS – certifierade hantverkare

Än en gång gäller det att hitta hantverkare som är certifierade inom Säker Vatten, du kan själv söka på företagets namn på Säker Vattens sajt. De som uppfyller kraven vet hur man gör säkra vatteninstallationer i hemmet och kan hitta lösningar för att ni ska vara nöjda och säkra. Det är fullt möjligt att anlägga vattenrör i och utanpå väggarna men rekommendationen är utanpåliggande då det är lättare att upptäcka en läcka och det kostar mindre att åtgärda problem eller flytta dragningarna.