Bilförsäkring

En bilförsäkring delas vanligtvis upp i tre delar: trafikförsäkring, halvförsäkring samt helförsäkring.
Trafikförsäkringen är det minst omfattande valet, men också den försäkring som alla fordonsägare måste ha. Enligt svensk lag måste du som äger ett motordrivet fordon som inte är avställt, teckna en trafikförsäkring. Kravet på försäkring försvinner först när du ställer av fordonet. Det finns alltså ingen möjlighet att framföra ett oförsäkrat fordon.

BilförsäkringTanken med trafikförsäkringen är att alla som skadas eller råkar ut för en olycka i trafiken ska kunna få ekonomisk ersättning. Trafikförsäkringen täcker skadekostnader för både förare och passagerare. Om det är du som vållat olyckan ersätter din försäkring skadorna på den icke-vållande parten, samt vice versa. Är din medtrafikant å andra sidan ansvarig för olyckan, ersätts dina skador av dennes försäkring.

Det är mycket viktigt att du som registrerad ägare tecknar en trafikförsäkring samma dag som du ställer på ditt fordon, dvs. tar ut det i trafiken, eftersom du inte övertar den förra ägarens försäkring. Om du väljer att bortse från trafikförsäkringen, så rapporteras du automatiskt in till Trafikförsäkringsföreningen och tvingas betala en avgift. För en personbil kan detta hamna på i snitt hundra kronor dagligen, vilket gör avgiften betydligt saftigare än en vanlig trafikförsäkring.

Utöver trafikförsäkringen kan du även välja olika former av tilläggsförsäkringar, såsom hel- och halvförsäkring. Dessa försäkringar är däremot valfria och grundar sig helt enkelt i vilket försäkringsskydd du som ägare tycker dig behöva. Dock är det mycket vanligt att fordonsägare kompletterar med någon av dessa, då det ger ett betydligt bättre skydd för fordon och person.

En halvförsäkring innefattar naturligtvis den trafikförsäkring, men här kan ersättning även erhållas vid exempelvis glasskador, skador som uppstått efter inbrott eller stöldförsök, samt många (men inte alla) typer av brandskador. Det finns även ett visst ekonomiskt skydd som täcker skador på maskin- och elektronikdelar. Detta kan dock begränsas efter hur långt bilen har rullat.

För bilägaren innefattar en halvförsäkring vanligtvis krisskydd, rättsskydd samt räddningsskydd. Ett räddningsskydd kan vara oerhört tacksamt om fordonet plötsligt går sönder och man står utan möjlighet att ta sig hem. Bärgningsbil samt hemtransport för föraren täcks då av försäkringen.

Personskyddet innebär även ett krisskydd som ger dig hjälp till samtal hos en terapeut eller psykolog om du behöver någon att prata med efter en obehaglig trafiksituation eller svår händelse. Här finns även ett rättsskydd som täcker eventuella domstols- och advokatkostnader om du skulle hamna i en juridisk tvist angående ditt fordon.

Helskadeförsäkringen täcker detsamma som halvförsäkringen, men med skillnaden att den också innefattar ett vagnskydd. En helskadeförsäkring passar därför en fordonsägare som har en bil värd att reparera vid en vagnskada.

Vagnskyddet ersätter skadorna på bilen om du råkar ut för skadegörelse, trafikolycka eller någon form av yttre olyckshändelse, till exempel om du råkat köra på någonting. Vagnskyddet gäller även om du själv skulle vara orsaken till olyckan. Vid köp av en ny bil ingår ofta en vagnskadegaranti under ett par år. Därför kan du vänta med att helförsäkra fordonet tills garantin löper ut.

BilförsäkringAvgifterna för att teckna de olika försäkringsformerna varierar efter en rad olika faktorer. Framförallt beror det på fordonstyp, fabrikat och årsmodell, men även hur mycket bilen används samt din egen ålder.

Att försäkra ovanligare bilar, såsom sportbilar eller veteranbilar, kräver exempelvis specialförsäkringar. Anledningarna till detta är att bilvärdet kan avvika eller att bilens reservdelar kan vara svåra att få tag på. Det kan även vara lite krångligare att försäkra privatimporterade bilar.

Avgifterna skiftar också beroende på om du väljer att fylla på med någon av de många tilläggsförsäkringar som finns. Detta är utökat skydd som täcker händelser och situationer som inte ingår i hel- eller halvförsäkringen, exempelvis ”drulleförsäkringar” för olika former av vardagsolyckor eller ekonomisk hjälp för hyrbilskostnader om din egen bil skulle gå sönder eller bli stulen.