Försäkra ditt hem och lösöre

Man kan säga att många av de saker du har hemma har två olika värden. Dels ett värde i pengar som hänger ihop med inköpspriset men framför allt så är det affektionsvärdet som är viktigt. Tyvärr kan du inte försäkra affektionsvärdet. Har du exklusiva möbler hemma så bör du försäkra dessa till dess rätta värde. Står du i begrepp att byta ut mot något nytt exklusivt kanske du kan teckna en försäkring i butiken.

Om du tänker teckna en hemförsäkring, se till då att du får en heltäckande. Den ska försäkra ditt hem med lösöre, den ska försäkra dig då du reser, slutligen ska den även försäkra dig själv. Du kan anpassa din hemförsäkring till var någonstans i livet du befinner dig.

Den delen i din Hemförsäkring som ska försäkra dig vid resa gäller i allmänhet bara i 45 dagar. Det har blivit mycket populärt, i synnerhet bland äldre pensionerade svenskar, att resa ut i världen och vara borta en längre tid. Dessa resenärer behöver teckna ytterligare en försäkring för att vara skyddade. Det kan visa sig bli mycket dyrt, något som inte fanns med i den ursprungliga resebudgeten.