Hemförsäkring

Borta bra, men hemma bäst! Oavsett var man befinner sig, så finns det oftast bara en enda plats vi kallar hemma. Efter en lång resa eller krävande arbetsdag finns det få saker som kan mäta sig med att krypa tillbaka in i hemmets lugna vrå. Här samlar vi familj och vänner, värdesaker och minnen. Att försäkra allt vi håller kärt är ett enkelt såväl som klokt sätt att ge dig och din egendom ett gott, ekonomiskt skydd.

HemförsäkringBeroende på din boendesituation så finns en rad olika försäkringsformer. Kanske har du köpt en villa? Kanske är du hyresgäst eller äger en bostadsrätt? Gemensamt för alla typer av hemförsäkringar är den grundläggande trygghet som det ger dig och din familj. Oftast delas försäkringen upp i tre större delar som enklast sammanfattas som försäkring av din egendom, dina resor och framförallt dig själv som person.

Egendomsskyddet brukar vara vad vi främst sammankopplar med en hemförsäkring. Egendomsskyddet innefattar hjälp och ersättning vid till exempel inbrott, bränder, naturkatastrofer, skadegörelse, skador på hushållsmaskiner och vattenskador. Hjälp och ersättning ser naturligtvis olika ut beroende på såväl händelse som försäkringsbolaget du väljer, men det kan exempelvis handla om att du får ekonomisk ersättning, hjälp med tillfälligt boende, eller återställning av hemmet. Det kan även handla om krisskydd som innebär att du får stöd om du skulle må psykiskt dåligt efter en händelse eller olycka i hemmet.

Alla hemförsäkringar tryggar även dina resor under 45 dagar och är världstäckande. Det kan ersätta förlorat bagage eller kostnader som kan uppstå vid sjukdomar, olyckor samt om du behöver läkarvård under din resa. Det ger också möjligheten till ersättning vid outnyttjad restid eller för tidig hemresa.

Personskyddet är naturligtvis också en viktig del som bland annat innefattar krisskydd, rättsskydd, överfallsskydd samt ansvarsförsäkring. Tittar vi närmare på dessa delar handlar det om ekonomisk ersättning vid skadestånd, juridiska tvister och advokatkostnader, samt överfall som exempelvis misshandel eller rån. Många försäkringsbolag erbjuder också ID-skydd som hjälper dig om du skulle råka ut för en ID-kapning.

HemförsäkringUtöver dessa grundläggande delar kan du även maximera ditt skydd genom att fylla på med olika former av tilläggsförsäkringar, alternativt utöka de delar som redan innefattas av hemförsäkringen. Detta innebär naturligtvis en högre försäkringspremie. En vanlig tilläggsform är allrisktillägget, oftast kallad för ”drulleförsäkring”. Detta tillägg innefattar plötsliga och oförutsedda händelser, ibland orsakade av vår egen oaktsamhet. Om telefonen åker i golvet eller kaffet spills över laptopen. Här finns även specifika tillägg som kan innefatta såväl värdesaker och smycken, som saker du använder i din hobbyverksamhet. Du kan också utöka din försäkring om du äger övrig mark, såsom skog och diverse skogsfastigheter.

Det är väl investerad tid att titta igenom försäkringsbolagens olika erbjudanden. Att teckna en hemförsäkring är sällan särskilt dyrt. En grundläggande basförsäkring för en hyresgäst landar oftast runt en enkel hundralapp. För studerande och ungdomar lägre än så. Naturligtvis kan försäkringspremierna variera mellan olika bostadsformer och tilläggsförsäkringar, men generellt sett är det ett lågt pris att betala för att trygga såväl din familj som det du håller kärt.