Städhjälp för alla

Städhjälp för alla

Jarrod McKenzie No Comment
Okategoriserade

Ett rent hem är allra oftast är ett tryggt och säkert hem, och det vet även försäkringsbolagen.

Städning och rengöring är viktigt

Att underhålla en boplats med kontinuerlig städning och rengöring är viktigt för hälsan och inte minst för fastigheten. Det kan dock vara lättare sagt en gjort och i många fall kan vi ibland behöva avlastning med hemstädning. För denna uppgift kan städbolag vara till hjälp för att avlasta dessa sysslor.

Som ansvarig på hemsidan är vår uppgift att tipsa om de bästa försäkringarna. I denna aspekt är vi medvetna om att försäkringsbolagen uppskattar att deras kunder, du, håller sitt hem i gott skick. Det beror på att flera undersökningar påvisar en stark korrelation mellan oreda och ökad risk för olyckor, vilket kan läsas mer i detalj i arbetsplatsundersökningen och på Boverkets hemsida.

Det bästa för både dig och försäkringsbolagen

Som vi förklarat ligger det i högsta grad inte bara i ditt, utan även i ditt försäkringsbolags intresse att hålla ditt hem i god ordning. Hygien minskar som sagt risken för sjukdomar, samt sliter mindre på material såsom trä. Noggrant underhåll kan exempelvis sänka dina försäkringskostnader genom att minska risken för försäkringsbolagen.

För att lyckas hålla rent och fräscht rekommenderar vi en städfirma för att ta hjälp med städningen, men välj en som satsar på kvalitet och bra service.